Nhà xưởng linh kiện nhựaTên thiết bị Số lượng
Máy đúc nhựa (60 tấn) 4
Máy đúc nhựa (90 tấn) 3
Máy đúc nhựa (120 tấn) 2
Máy đúc nhựa (160 tấn) 1
Máy đúc nhựa (250 tấn) 1
Robot tay 4
Robot trục 7
Máy điều chỉnh nhiệt khuôn 11
Máy làm mát 1
Tháp sấy 11
Máy xay 4
Máy sấy 11