Xưởng khuôn

Tên thiết bị Số lượng
CNC 1
EDM 2
Máy phay 3
Máy khoan 1
Máy mài 3
Máy cắt dây 1
Máy tiện 1