Xưởng inTên thiết bị Số lượng
Máy in lưới 2
Máy in pad 2