Bảo dưỡng,sửa chữa gia công khuônĐể cung cấp các sản phẩm khuôn chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng, thì cần phải thực hiện sản xuất, bảo dưỡng. Chúng tôi áp dụng các know-how đã tích lũy được, kết hợp nhóm tạo khuôn với nhóm đúc ép để có thể sản xuất, bảo dưỡng khuôn với độ chính xác cao. Chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo kiến thức và kỹ năng gia công khuôn, định kỳ nhờ các chuyên gia hướng dẫn và thường xuyên tiếp nhận thông tin mới, không ngừng nỗ lực để có thể thực hiện gia công với chất lượng và kỹ thuật cao, rút ngắn kỳ hạn sản xuất.