Lắp rápTrong sản xuất lắp ráp thì việc quan trọng là cần suy nghĩ để xây dựng dây chuyền sản xuất như thế nào để có hiệu quả và năng suất cao. Chúng tôi thực hiện quản lý tổng hợp từ việc sắp xếp nhân viên trong dây chuyền đến việc kiểm tra, đóng gói sản phẩm. Đồng thời, trước khi vận hành thử hay sản xuất với số lượng lớn chúng tôi tiến hành dự đoán trước các vấn đề khó khăn và nghiên cứu tìm phương án xử lý. Nhờ vào việc xây dựng được dây chuyền hợp lý trong các công đoạn, chúng tôi đã thực hiện sản xuất lắp ráp ổn định. Để có thể thực hiện sản xuất đa chủng loại hàng hóa, rút ngắn thời gian sản xuất trong chính công đoạn lắp ráp bằng tay,chúng tôi xác lập một thể chế sản xuất với số lượng lớn với mục tiêu: năng suất cao, chất lượng cao, kỳ hạn ngắn, giá thành giảm.