In offset, in lụaIn offset có khả năng in trên rất nhiều chất liệu. Chúng tôi cung cấp các phương pháp ưu việt, với màu sắc sinh động, chịu được các tác động của môi trường và hóa chất theo mong muốn của khách hàng. Để mang lại những giá trị gia tăng cao, chúng tôi cũng có thể thực hiện in đa sắc.